Lỗi tăng giảm tốc độ động cơ.

Đối với bất kỳ xe bơm bê tông nào dù lắp trên bất kỳ xe cơ sở nào dù là Mercedes, Daewoo, Hundai hay Isuzu… nếu không tăng giảm tốc độ động cơ được hãy… bình tĩnh sử lý.

Ko tính các lỗi phần điện thuộc về bơm thì các lỗi sau của xe cơ sở cũng dẫn đến ko tăng giảm được tốc độ động cơ.

  1. Cảm biến tốc độ động cơ (thường lắp ở bánh đà hoặc hộp số). Riêg xe isuzu lắp cả hai.
    Hỏng cảm biến này ” hộp đen ” hiểu là máy đang dừng do đó ko cho tăng ga. Gần đây nhất là BT Cẩm Thịnh – quảng ninh bị (xe Hundai).
  2. Cảm biến phanh hỏng (xin xem ảnh cũng là cách sử lý lỗi luôn ). Một trong các cảm biến phanh hỏng khi đó máy sẽ hiểu ” ô đang phanh thì tăng tốc độ làm gì). Các cảm biến phanh này thường nằm trên sắc xi xe (ngay chỗ lốc kê phanh ). Nếu bị lỗi này chỉ cần chập hai dây lại để chạy. Ko ảnh hưởng gì cả, về nhà thay sau. ( Bơm JunJin , Kyung Won của An Thái, SĐ VĐ, bị lỗi này).